Ladophar

Tinh hoa dược liệu

Bước chân đầu tiên của Ladophar trên hành trình này bắt đầu từ năm 1982 với tiền thân là Xí Nghiệp Liên Hiệp Dược Lâm Đồng.

Ladophar ra đời trong hoàn cảnh đất nước vừa giành lại độc lập với bao khó khăn thách thức trong việc xây dựng lại nền kinh tế. Sau nhiều lần chuyển đổi, ngày 21.12.1999, UBND Tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Dược & Vật tư y tế Lâm Đồng thành Công ty Cổ phần Dược & Vật tư y tế Lâm Đồng trước khi được đổi tên thành Công ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng (…)

Phạm vi công việc

— Tái nhận diện thương hiệu
— Sổ tay sử dụng thương hiệu
— Thiết kế nhận diện thương hiệu

Tái nhận diện toàn bộ hệ thống nhận diện thương hiệu sau 40 năm hình thành và phát triển. Bộ nhận diện mới phải thể hiện được bản sắc thương hiệu mới – “Hành trình tinh hoa dược liệu”.

Ladophar
Ladophar
Ladophar
Ladophar
Ladophar
Ladophar
Ladophar

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.