K’House

Hạt yêu, hạt thương

Chúng tôi đến từ Bình Phước, là miền đất đỏ bazan màu mỡ, vùng chuyên canh các loại cây công nghiệp lâu năm như : Cao su, Cafe, Hồ Tiêu và đặc biệt là cây Điều. Bình Phước là tỉnh có diện tích cây Điều lớn nhất, là nơi cho ra những hạt Điều chất lượng số một tại Việt Nam. ở Tây Nguyên luôn cho ra những hạt Điều có vị ngon, ngọt hơn so với Điều trồng tại những vùng có chất đất khác.

Phạm vi công việc

— Thiết kế Profile / Catalouge
— Thiết kế Key Visual
— In ấn và sản xuất sản phẩm

Với sự thay đổi về chiến lược cũng như tầm nhìn trong giai đoạn 2020 đến 2023, những ấn phẩm liên quan đến truyền thông thương hiệu K’House cần thể hiện rõ các giá trị hướng đến cũng như đặc trưng riêng của dòng sản phẩm hạt điều cao cấp.

K’House

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.