Đất Xanh Đông Nam Bộ

Đất Xanh Đông Nam Bộ

Sau gần 20 năm phát triển, Tập đoàn Đất Xanh tích cực phát triển quy mô ngành bất động sản, tạo cơ hội nhà ở cho hàng trăm ngàn gia đình trên khắp cả nước, góp phần thay đổi đáng kể tầm vóc, chất lượng, diện mạo đô thị Việt Nam và kiên định nhìn về phía trước với mục tiêu trở thành tập đoàn kinh tế – bất động sản tư nhân hàng đầu Việt Nam và Đông Nam Á.

Phạm vi công việc

— Thiết kế Profile / Catalouge
— In ấn và sản xuất sản phẩm

Thiết kế mới cần thể hiện được tính nhất quán trong nhận diện của Tập đoàn Đất Xanh (Datxanh Group)

Đất Xanh Đông Nam Bộ
Đất Xanh Đông Nam Bộ
Đất Xanh Đông Nam Bộ
Đất Xanh Đông Nam Bộ
Đất Xanh Đông Nam Bộ
Đất Xanh Đông Nam Bộ
Đất Xanh Đông Nam Bộ
Đất Xanh Đông Nam Bộ
Đất Xanh Đông Nam Bộ
Đất Xanh Đông Nam Bộ

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.