An Toàn 3

Đào tạo an toàn lao động

CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN LUYỆN AN TOÀN 3 là Công ty hoạt động trong lĩnh vực: Huấn luyện an toàn ,vệ sinh lao động;  kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, Quan trắc môi trường lao động. Chúng tôi hiểu rằng, đồng hành cùng sự phát triển của AN TOÀN 3 là sự thịnh vượng của quý khách hàng, CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN LUYỆN AN TOÀN 3 luôn chào đón sự hợp tác của các đối tác, trên cơ sở chia sẻ lợi ích cùng hướng tới sự phát triển bền vững lâu dài.

Phạm vi công việc

— Thiết kế Profile / Catalouge
— Thiết kế Key Visual
— In ấn và sản xuất sản phẩm

Xây dựng bộ tài liệu truyền thông đến khách hàng và giáo trình đào tạo về an toàn lao động. Nội dung cần trình bày dễ hiểu và ứng dụng được nhiều mục đích khác nhau.

An Toàn 3

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.