Aka Land

Trao chữ Tín, trọn niềm Tin

Với đội ngũ nhân sự +100 thành viên cùng ban lãnh đạo có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. AKA LAND hướng đến tầm nhìn phát triển trở thành công ty cung cấp các dịch vụ Tư vấn môi giới, Quản lý vận hành và Phát triển dự án bất động sản hàng đầu khu vực phía Nam

Phạm vi công việc

— Thiết kế Profile / Catalouge
— Thiết kế Key Visual
— In ấn tài liệu marketing

Với việc tái nhận diện trong giai đoạn mới, các thiết kế tài liệu marketing như: Profile công ty, dự án, các ấn phẩm hỗ trợ bán hàng cần nhất quán và đồng bộ về nhận diện thương hiệu.

Aka Land

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.