BRANDING FROMTHE HEART

Dat Xanh Dong Nam Bo

Dat Xanh Dong Nam Bo Service and Investment Joint Stock Company (the predecessor of Dat Xanh Dong Nai) was established in April 2010, aiming to inherit and develop the achievements that Dat Xanh Group has achieved during the period of time. last time, always take the customer benefit as a goal to strive and grow

Dat Xanh Dong Nam Bo

Dat Xanh Dong Nam Bo Service and Investment Joint Stock Company (the predecessor of Dat Xanh Dong Nai) was established in April 2010, aiming to inherit and develop the achievements that Dat Xanh Group has achieved during the period of time. last time, always take the customer benefit as a goal to strive and grow
NEXT PROJECT
Tạo ra thương hiệu hạt điều riêng cho người Việt sánh ngang với các thương hiệu điều nhập khẩu khác. Và đưa K’House vươn mình ra biển lớn, khẳng định giá trị thương hiệu Việt