Đất Xanh
Đông Nam Bộ
10 năm, ghi dấu ấn trên thị trường và trở thành một trong những nhà phát triển dự án bất động sản hàng đầu khu vực Đông Nam Bộ
DỰ ÁN TRƯỚC
Là một Tập đoàn bất động sản đẳng cấp quốc tế hàng đầu, vững mạnh, góp phần mang lại cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng cho cộng đồng.