TTC Sugar

Khai phá, nâng tầm giá trị

TTC Biên Hòa áp dụng mô hình kinh doanh kinh tế nông nghiệp thông minh tích hợp vào tất cả các hoạt động phát triển nông nghiệp, sản xuất và cung ứng nhằm mục đích tối đa hóa toàn bộ chuỗi giá trị đa dạng và giàu tiềm năng, và nỗ lực loại bỏ tác động tiêu cực đến môi trường. Trong hơn 5 thập kỷ hoạt động, TTC Biên Hòa luôn lấy chiến lược kinh doanh “xanh” làm cốt lõi, xem đó là bản sắc riêng hướng “Toàn diện chuỗi giá trị và Khẳng định lợi thế cạnh tranh bền vững“.

Phạm vi công việc

  • Chiến lược trải nghiệm người dùng
  • Thiết kế UI / UX
  • Thiết kế trực quan

Thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ kinh doanh của tổ chức và tạo ra nhiều tác động hơn nữa. Giao diện rõ ràng và dễ hiểu, thiết kế với màu sắc tươi sáng. Trang web thân thiện và sống động nhờ các hình ảnh động được tạo bằng các thành phần logo.

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.