Tan Lap Corp

Địa chỉ của bốn mùa

Tân Lập đang từng bước khẳng định uy tín của một công ty năng động, có năng lực tài chính ổn định và có trách nhiệm với cộng đồng

Tân Lập ra đời và trở thành đơn vị thi công và cung cấp hệ thống PCCC được nhiều đối tác tin tưởng nhất trong cả nước và các đối tác nước ngoài (Siemens, Mitsubishi Japan & Lilama, Hyundai, Samsung, EVN, Petro, vv…

Phạm vi công việc

 • Chiến lược trải nghiệm người dùng
 • Thiết kế UI / UX
 • Thiết kế trực quan
 • Giải pháp thiết kế nhận diện thương hiệu thông qua website, thể hiện được bản sắc thương hiệu Tân Lập trên con đường mới, vị thế mới.

  Tan Lap Corp
  Tan Lap Corp
  Tan Lap Corp
  Tan Lap Corp
  Tan Lap Corp
  Tan Lap Corp

  - 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

   Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.