PCT Real

Trao chữ Tín, trọn niềm Tin

Được thành lập vào tháng 01 năm 2022 với đội ngũ nhân sự +100 thành viên cùng ban lãnh đạo có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. AKA LAND hướng đến tầm nhìn trở thành đơn vị tư vấn đầu tư và quản lý bất động sản hàng đầu Việt Nam.

“TRAO CHỮ TÍN TRỌN NIỀM TIN” luôn là lời hứa mà chúng tôi cam kết giữ vững trong mọi hoàn cảnh để khẳng định giá trị thương hiệu và nâng cao vị thế cạnh tranh.

Phạm vi công việc

  • Chiến lược trải nghiệm người dùng
  • Thiết kế UI / UX
  • Thiết kế trực quan

Thấu hiểu được những khó khăn để có thể tìm được một Bất động sản phù hợp cho việc đầu tư hay an cư của khách hàng. Website PCT và Akaland phải giải quyết được nhu cầu tìm kiếm, chọn lọc sản phẩm phù hợp, phân tích tài chính dòng tiền, cùng những biến động của thị trường, cung cấp đầy đủ các thông tin về quy hoạch, giúp cho khách hàng tiếp cận được thông tin phù hợp nhất trước khi đưa ra quyết định.

PCT Real
PCT Real
PCT Real
PCT Real
PCT Real
PCT Real

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.