Antisun cosmectics

Natural Cosmetics

Các sản phẩm của Antisun được phát triển tuyệt vời bởi đội ngũ chuyên gia về da, nhà thảo dược học và nhà điều chế mỹ phẩm trong phòng thí nghiệm nghiên cứu và sản xuất. Để có chất lượng cao nhất, chúng tôi dựa vào các nguyên liệu thô tự nhiên, thực vật từ canh tác hữu cơ và thực vật tinh chế bằng công nghệ sinh học với hiệu quả đã được chứng minh lâm sàng.

Phạm vi công việc

— Thiết kế mẫu bao bì mới
— Tái nhận diện bao bì cũ
— Thiết kế kiểu dáng bao bì
— Sáng tạo KV sản phẩm

Nhận diện cần thể hiện được nét đẹp và sự đặc trưng văn hoá Việt Nam. Ngoài ra nhận diện màu sắc cần mang đến sự an tâm, thiên nhiên.

Antisun cosmectics

- 80+ dự án nổi bật chứa đựng tâm huyết và sáng tạo

    Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật.