BRANDING FROMTHE HEART

VSD - Trung tâm lưu ký chứng khoán

VSD cam kết sẽ tập trung các nguồn lực để nâng cao tiềm lực tài chính, hoàn thiện mô hình tổ chức hoạt động theo Luật Chứng khoán năm 2019 làm nền tảng để “chuyển đổi mô hình – tạo đà bứt phá” từng bước trở thành một trong những tổ chức lưu ký bù trừ ngang tầm khu vực và thế giới.

VSD - Trung tâm lưu ký chứng khoán

VSD cam kết sẽ tập trung các nguồn lực để nâng cao tiềm lực tài chính, hoàn thiện mô hình tổ chức hoạt động theo Luật Chứng khoán năm 2019 làm nền tảng để “chuyển đổi mô hình – tạo đà bứt phá” từng bước trở thành một trong những tổ chức lưu ký bù trừ ngang tầm khu vực và thế giới.
Thông điệp 2019

“Không ngừng sáng tạo – không ngừng nỗ lực”

 

Nắm rõ được tầm quan trọng là tổ chức duy nhất cho hoạt động sau giao dịch của TTCK Việt Nam, năm 2019 VSD luôn kiên định phương châm “Không ngừng sáng tạo – không ngừng nỗ lực” giữ vững thành quả hiện có, tiếp tục thực hiện các sứ mệnh được giao, đảm bảo cho thị trường vận hành an toàn, thông suốt và bảo mật…

NEXT PROJECT
Năm 2018, trên chặng đường 30 năm phát triển, Tín Nghĩa kết hợp hài hòa 3 mối quan hệ: Quan hệ với đối tác khách hàng, quan hệ nội bộ, quan hệ xã hội trên nền tảng của “Tín” và “Nghĩa”.
1250VSD – Trung tâm lưu ký chứng khoán