BRANDING FROMTHE HEART

F.D.C
Construction

F.D.C là tiền thân của Newtecons hiện là một trong những đơn vị uy tín trong lĩnh vực thi công xây dựng tại Việt Nam với đa dạng các loại hình công trình, từ dự án trung tâm thương mại...

F.D.C
Construction

F.D.C là tiền thân của Newtecons hiện là một trong những đơn vị uy tín trong lĩnh vực thi công xây dựng tại Việt Nam với đa dạng các loại hình công trình, từ dự án trung tâm thương mại...
NEXT PROJECT
Nép mình trong trái tim của “Black Forest Việt Nam”, ở độ cao 1.500 m so với mực nước biển, Dalat Edensee là điểm khởi đầu hoàn hảo trong hành trình khám phá Cao Nguyên của bạn