BRANDING FROMTHE HEART

Đĩa Bay
Burger & Milk Tea

Bready ngày nay đã trở thành mô hình Café & Món ăn với thực đơn phong phú, đa dạng và đặc biệt không thể không nhắc đến các món bánh nổi tiếng đó là Burger Đĩa bay

Đĩa Bay
Burger & Milk Tea

Bready ngày nay đã trở thành mô hình Café & Món ăn với thực đơn phong phú, đa dạng và đặc biệt không thể không nhắc đến các món bánh nổi tiếng đó là Burger Đĩa bay
NEXT PROJECT
Tất cả cửa hàng của Vuông Tròn đều là sản phẩm tươi, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn. Ngoài ra Vuông Tròn mong muốn người dân dễ dàng tiếp cận thực phẩm đạt tiêu chuẩn như các loại thực phẩm xuất khẩu