Vifon
Food

VIFON – bằng niềm tin yêu từ nhiều thế hệ, bằng những nỗ lực không ngừng, VIFON sẽ viết tiếp câu chuyện về giấc mơ đem bữa ăn Việt đến khắp mọi nơi trên thế giới
cuộn xuốnglên
đầu trang

Vifon
Food

VIFON – bằng niềm tin yêu từ nhiều thế hệ, bằng những nỗ lực không ngừng, VIFON sẽ viết tiếp câu chuyện về giấc mơ đem bữa ăn Việt đến khắp mọi nơi trên thế giới
DỰ ÁN TRƯỚC
Chúng tôi tiên phong kiến tạo và phát triển con người; Tiên phong áp dụng công nghệ vào nghiên cưú, phát triển và thành công với bộ sản phẩm dinh dưỡng cho cây trồng