Tín Nghĩa Corp

Năm 2018, trên chặng đường 30 năm phát triển, Tín Nghĩa kết hợp hài hòa 3 mối quan hệ: Quan hệ với đối tác khách hàng, quan hệ nội bộ, quan hệ xã hội trên nền tảng của “Tín” và “Nghĩa”.
cuộn xuốnglên
đầu trang

Tín Nghĩa Corp

Năm 2018, trên chặng đường 30 năm phát triển, Tín Nghĩa kết hợp hài hòa 3 mối quan hệ: Quan hệ với đối tác khách hàng, quan hệ nội bộ, quan hệ xã hội trên nền tảng của “Tín” và “Nghĩa”.
Thông điệp 2018

“Đồng hành cùng thịnh vượng”

 

Tín” được thể hiện qua phong cách làm việc chuyên nghiệp, qua sự tôn trọng, thực hiện  các giá trị, cam kết, luôn giữ uy tín trong mọi quan hệ giao dịch và hợp tác. “Nghĩa” là sự tận tâm, nghĩa tình, hướng tới những giá trị nhân văn và vì lợi ích của các bên cũng như mục tiêu cùng phát triển.

Chủ đề Đồng hành cùng thịnh vượng là sự cam kết của Tín Nghĩa gởi đến các bên liên quan trong 30 năm qua và cam kết đó vẫn được thực thi trên chặng đường hướng đến tương lai thịnh vượng.

DỰ ÁN TIẾP THEO
Traphaco là công ty sản xuất và phân phối dược phẩm Đạt danh hiệu Sao Vàng Đất Việt, VietnamValue, Anh Hùng Lao Động và nhiều giải thưởng cao quý khác.