Nhôm
Nam Sung

“Vững bước kinh doanh nâng tầm cuộc sống” là khẩu hiệu của NAMSUNG bày tỏ quyết tâm ngày càng hoàn thiện hơn, đồng thời bày tỏ lòng tri ân dành cho Con Người và Đất Nước.
cuộn xuốnglên
đầu trang

Nhôm
Nam Sung

“Vững bước kinh doanh nâng tầm cuộc sống” là khẩu hiệu của NAMSUNG bày tỏ quyết tâm ngày càng hoàn thiện hơn, đồng thời bày tỏ lòng tri ân dành cho Con Người và Đất Nước.
Thông tin dự án

Khách hàng:  Nhà máy nhôm Nam Sung
Ngành nghề:  Sản xuất công nghiệp, bán lẻ
Thị trường:  Việt Nam, Quốc tế
Dịch vụ: Xây dựng thương hiệu, Tài liệu xúc tiến thương mại, Hình ảnh thương hiệu

Thách thức

Với nhu cầu phát triển và mục tiêu tầm nhìn tương lai, Nhôm Nam Sung triển khai kế hoạch tái cấu trúc Nhận diện Thương hiệu mới với khát vọng vươn tầm ra thế giới

Giải pháp đưa ra

Logo được quy chuẩn trên tỷ lệ vàng 1.618 nhưng vẫn giữ được sự đặc trưng vốn có bên cạnh đó vẫn tạo được sự khác biệt với các công ty trong lĩnh vực ngành nghề. Hệ thống font chữ bao gồm tiếng Anh và tiếng Việt cũng được quy chuẩn lại sao cho phù hợp với tổng thể logo.

 

Hệ thống nhận diện thương hiệu và các ứng dụng truyền thông, quảng bá được thiết kế đồng bộ nhất quán mang lại sự trẻ trung, hiện đại và đầy tính năng động

DỰ ÁN TIẾP THEO
Sứ mệnh tạo ra thương hiệu sản phẩm về nhôm chất lượng cao của những con người Việt. Khẳng định doanh nghiệp Việt Nam trên bản đồ ngành nhôm thế giới