“An cư lâu dài, đầu tư vững chãi”

“Cho cuộc sống bừng sáng”

“Hạt yêu hạt thương”