BRANDING FROMTHE HEART

Hình ảnh
Thương hiệu

Mỗi thương hiệu có thể được cảm nhận khác nhau bởi các khách hàng khác nhau. Do đó, việc hình thành hình ảnh thương hiệu nhất quán là nhiệm vụ lớn lao đối với bất kỳ doanh nghiệp nào
cuộn xuốnglên
đầu trang

Hình ảnh
Thương hiệu

Mỗi thương hiệu có thể được cảm nhận khác nhau bởi các khách hàng khác nhau. Do đó, việc hình thành hình ảnh thương hiệu nhất quán là nhiệm vụ lớn lao đối với bất kỳ doanh nghiệp nào
GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

Mỗi thương hiệu có thể được cảm nhận khác nhau bởi các khách hàng khác nhau. Do đó, việc hình thành hình ảnh thương hiệu nhất quán là nhiệm vụ lớn đối với bất kì doanh nghiệp nào

BẢN TÓM TẮT YÊU CẦU CÔNG VIỆC
Nếu bạn quan tâm đến việc nhận đề xuất cho logo / nhận diện thương hiệu, vui lòng điền vào mẫu dưới đây. Chúng tôi biết nó là một hình thức dài, tuy nhiên điền vào đây cho phép chúng tôi hiểu rõ hơn về nhu cầu của bạn. Giúp chúng tôi, giúp bạn.
Nếu bạn muốn trò chuyện trên điện thoại, hãy gửi email cho tôi để sắp xếp một cuộc gọi vào thời điểm thích hợp.
01.Đây có phải là một dự án mới hay một án làm mới lại thương hiệu? *
02.Bạn mong muốn hoàn thành dự án trong khoảng thời gian? *
03.Bạn dự định đầu tư bao nhiêu cho dự án? (VND) *
04.Bạn sẽ được yêu cầu một gói thiết kế ấn phẩm văn phòng? *
05.Bạn có cần sáng tạo câu khẩu hiệu - nó là tagline (hay slogan)? *
06.Bạn có cần đặt tên thương hiệu? *
07.Bạn có thực sự cần thêm dịch vụ thiết kế hay tư vấn khác không? Nếu bạn có bất kỳ ý kiến khác, xin vui lòng liệt kê chúng ở đây.

Creative process

We seek the highest possible aesthetic design down to the last detail. Simple. Guaranteed. We do; Naming, Corporate Branding, Packaging, Web, Print, Digital IU. We proudly represent Vietnam and we are very faithful to our method; modern, pure, classic and timeless.
Advising suitable service

01. Advising suitable service

Provide the right service with client’s goal
Creative brief for project

02. Creative brief for project

Always get the creative brief clearly fits to project
Project deployment  following timeline

03. Project deployment following timeline

With young and enthusiastic crews work in this brand economy for many years
Advising 3 options at least

04. Advising 3 options at least

The options can meet client’s requirements and expectation
Listening to client’s feedback

05. Listening to client’s feedback

Client’s feedbacks are our motivation to help us get better and better
Complete the option and assign

06. Complete the option and assign

Complete and apply into practice all the options for client to get the overall view
What my lovely clients are saying…
We’re proud to work across a variety of sectors, and our aim is not to specialise in a particular field. We believe our strategic creative thinking applies to all industries and brand challenges, from global sports brands and social enterprises, to disruptive startups and national education services.
I have worked with amwind from designed conception to manufacturing and I know that I would not be where I am today if I had not made the decision to work with them. It has and will always be one of my best decisions ever!
Truyen Vo
CEO / Founder / Mì Quảng Cô Cô Cô
Thank you all for the work and insights! We are very happy with the final design and are very excited to get these packages in stores
Katy Cat
AEON / Merchandiser Manager
They made sure every detail was exactly to our liking and did not rest until our site was absolutely perfect. They completely transformed the overall look and feel of our website and provided other great insights that we never even considered to enhance our overall site and experience.
Van Anna
CEO / Doxa Group
I have been directing the development of our logo for nearly two decades. I rarely put so much trust in an agency, but it worked! We get numerous accolades about our logo from amwind, visitors, student, and more. I couldn’t be more pleased. What a great team!
Cao Quy
CEO / Founder Greenwatt Solar
DỊCH VỤ KHÁC
Amwind là đơn vị hàng đầu trong việc thiết kế và biên tập Báo Cáo Thường Niên, Báo cáo Bền vững và đã đồng hành với thị trường từ những ngày đầu thành lập.