Sabeco (SAB) đang tăng xuất khẩu để cải thiện lợi nhuận, đi ngược với chủ […]
Bên cạnh dịch COVID-19, nguyên nhân bất thành được cho là sự bất đồng quan […]
Bạn nghĩ sao về các câu rao sau Ai bánh mỳ nóng nào! Ai bánh […]
16.07.2020 Xu hướng
Khi nhắc đến những logo biểu tượng, người ta nhớ ngay tới McDonald’s, Apple, hay […]
Cần hiểu đúng bản chất khái niệm Brand Differentiation (khác biệt hoá thương hiệu) trước […]
16.07.2020 Xu hướng
Những vị khách hàng tốt nhất cho doanh nghiệp không chỉ mua hàng một lần […]
1. Đặc tính thương hiệu: Airbnb, “Belong Anywhere” Cho tới khi cộng đồng người sử […]