BRANDING FROMTHE HEART
Sabeco sẽ sớm “xuất ngoại” bia 333 và Saigon
Sabeco (SAB) đang tăng xuất khẩu để cải thiện lợi nhuận, đi ngược với chủ […]
Thương vụ sáp nhập giữa Tiki và Sendo đã bị huỷ?
Bên cạnh dịch COVID-19, nguyên nhân bất thành được cho là sự bất đồng quan […]
Định vị Thương hiệu những thứ không bao giờ cũ
Bạn nghĩ sao về các câu rao sau Ai bánh mỳ nóng nào! Ai bánh […]
Khác biệt Thương hiệu là gì? và cuộc chiến không hồi kết
Cần hiểu đúng bản chất khái niệm Brand Differentiation (khác biệt hoá thương hiệu) trước […]
Tái cấu trúc thương hiệu Airbnb
1. Đặc tính thương hiệu: Airbnb, “Belong Anywhere” Cho tới khi cộng đồng người sử […]